maandag 2 november 2015

Kalm

‘Zitten is het nieuwe roken,’ zei mijn uitgever, en hij keek me veelbetekenend aan. We stonden in het keukentje van de uitgeverij thee te maken. Ik moest denken aan Hoe lang is een Chinees, en zei: ja. Dat begreep ik ook nooit vroeger, ik wist alleen dat het antwoord ja was.
Ik associeer roken nog steeds met lekker. Ook met vies en duur en slecht, maar vooral met lekker.

Ik vulde een vragenlijst in op internet. Eén van de vragen luidde: ‘Doet u tijdens het tandenpoetsen oefeningen (squats, op één been staan etc.)?’ Ik bleef een poosje naar de vraag kijken. Blijkbaar bestond er een wereld waarin mensen tijdens het tandenpoetsen op één been gingen staan. Het was een beetje als een geheime Facebook-groep waaraan je opeens wordt toegevoegd: o, zaten jullie al die tijd dáár! Gevolgd door de gedachte: waarom zat ik daar dan niet?

Volgens een onderzoek voelt 72% van de Nederlandse mannen en 61% van de Nederlandse vrouwen zich bijna altijd kalm. Ik stond even stil om naar de kalmte in mezelf te kijken. Die is er zelden. Als die er is, is daar meestal alcohol aan voorafgegaan. Uit het onderzoek bleek ook dat 65% van de vrouwen bijna altijd gelukkig is, en 69% van de mannen.
Misschien drinken andere mensen gewoon heel veel.